Xử lý vi phạm về thuế gtgt « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Xử lý vi phạm về thuế gtgt

Xử lý vi phạm về thuế gtgt được quy định như sau

Xử lý vi phạm về thuế gtgt

     Ðối tượng nộp thuế vi phạm Luật thuế giá trị gia tăng thì bị xử lý như sau:

  • Không thực hiện đúng những quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, chế độ kế toán và lưu giữ chứng từ, hoá đơn theo quy định tại các điều 11, 12, 13, 14 và 15 cuả Luật thuế giá trị gia tăng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính về thuế.
  • Nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày quy định phải nộp hoặc quy định xử lý về thuế gtgt thì ngoài việc nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp.
  • Khai man thuế, trốn thuê ỳthì ngoài việc phải nộp đủ số thuế theo quy định cuả Luật này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị phạt tiền từ một đến năm lần số tiền gian lận; trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà còn vi phạm hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định cuả pháp luật.
  • Không nộp thuế, nộp phạt theo thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm về thuế gtgt thì bị xử lý như sau:

·        Trích tiền gửi cuả đối tượng nộp thuế tại Ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng để nộp thuế, nộp phạt.

·        Giữ hàng hoá, tang vật để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt.

·        Kê biên tài sản theo quy định cuả pháp luật để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt cò thiếu.

Bạn đang lựa chọn địa chỉ học kế toán thuế ở đâu tốt ? Hãy đến với Trung tâm kế toán hà nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế - Hotline: 0988 043 053Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé