Thủ tục và hồ sơ hoàn thuế GTGT « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Thủ tục và hồ sơ hoàn thuế GTGT

Thủ tục và hồ sơ hoàn thuế GTGT

Theo nội dung công văn số 3686/TCT-KK ngày 22/10 của Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nội dung như sau:

 thủ tục và hồ sơ hoàn thuế gtgt
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 42 và Khoản 3 (a, b và c) Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình hoàn thuế.
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp người nộp thuế lập bộ hồ sơ đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu thì đối với thủ tục hồ sơ lả Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên: người nộp thuế không phải gửi kèm theo các tài liệu đã được tổng hợp ghi trên Bảng kê này.
Người nộp thuế sẽ phải xuất trình các tài liệu đã được tổng hợp ghi trên Bảng kê nêu trên theo yêu cầu của cơ quan thuế trong trường hợp:
- Cơ quan thuế có văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình, bổ sung khi phát hiện có vấn đề chưa rõ (áp dụng riêng đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau).
- Cơ quan thuế thực hiện kiêm tra trước khi hoàn thuế hoặc kiểm tra sau khi hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế.
TCT online
Khai giảng khóa học kế toán thuế cấp tốc trên chứng từ thực tế - Cam kết dạy làm được việc
Hotline: 0988 043 053

Tìm trên google:

  • hồ sơ hoàn thuế gtgt
  • hồ sơ hoàn thuế gtgt 2013
  • thủ tục hoàn thuế gtgt
  • thủ tục hoàn thuế gtgt 2013
  • xem thông tư 156 về tủ tục hoàn thuế gtgt
  • hồ sơ hoàn thuế gtgt theo thông tư 28


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé