Thời hạn nộp thuế môn bài « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Thời hạn nộp thuế môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài như thế nào?

Thuế Môn bài là loại thuế nộp hàng năm.

Thời hạn nộp thuế môn bài vào thời điểm nào ?

Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.

thời điểm nộp thuế môn bài

Cơ sở kinh doanh mới thành lập nộp thuế Môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm.

Cơ sở mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm.

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế,  phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm./.

Khai giảng khóa học kế toán thuế trên 100% chứng từ thực tế tại trung tâm kế toán hà nội

Liên hệ phòng đào tạo Ms Nhung: 0988 043 053Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé