Tài liệu hướng dẫn kê khai nộp thuế GTGT « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kê khai thuế giá trị gia tăng > Tài liệu hướng dẫn kê khai nộp thuế GTGT

Tài liệu hướng dẫn kê khai nộp thuế GTGT

Tài liệu hướng dẫn kê khai nộp thuế GTGT có bao gồm cả các ví dụ cụ thể

hướng dẫn kê khai thuế gtgt

Nội dung tài liệu hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

PHẦN A: MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG.. 6

I. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ GTGT.. 6

II. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHAI THUẾ GTGT.. 6

PHẦN B: HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ GTGT.. 16

I. HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA - MẪU SỐ 01-1/GTGT (PHỤ LỤC 2). 16

II. HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO MẪU SỐ 01-2/GTGT (PHỤ LỤC 3). 20

III. HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ MẪU SỐ 01-4A/GTGT (PHỤ LỤC 5)  25

IV. HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM - MẪU SỐ 01-4B/GTGT (PHỤ LỤC 6). 31

V. HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH MẪU SỐ 01-5/GTGT (PHỤ LỤC 7). 36

VI. HƯỚNG DẪN LẬP BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT   37

VII. HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MẪU SỐ 01/GTGT (PHỤ LỤC 1)  59

VIII. HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ GTGT DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ - MẪU SỐ 02/GTGT   66

IX. HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÃNG LAI NGOẠI TỈNH.. 69

X. HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ GTGT MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ.. 71

PHẦN C: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ GTGT.. 73

I. THỜI HẠN NỘP THUẾ.. 73

II. ĐỒNG TIỀN NỘP THUẾ.. 73

III. ĐỊA ĐIỂM NỘP THUẾ.. 73

IV. THỦ TỤC NỘP THUẾ.. 74

V. THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT.. 74

VI. XÁC ĐỊNH NGÀY ĐÃ NỘP THUẾ.. 75

VII. GIA HẠN NỘP THUẾ.. 75

VIII. XỬ LÝ SỐ TIỀN THUẾ NỘP THỪA.. 78

IX. MỤC LỤC NGÂN SÁCH.. 78

Dành cho các bạn đang làm tờ khai thuế GTGT các bạn có thể tải tài liệu hướng dẫn kê khai thuế gtgt này: Tại đây

Bạn Chưa làm kế toán thuế thực tế bao giờ hãy gọi cho chúng tôi

Dạy làm báo cáo thuế thành thạo trên chứng từ thực tế

Khai giảng các khóa học kế toán thuế ở hà nội ngắn hạn cấp tốc để đi làm ngay - Liên hệ Ms Nhung

Hotline: 0988 043 053

Tìm trên google:

  • hướng dẫn kê khai thuế gtgt


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé