Bạn đang ở: Trang chủ > tuyển kế toán thuế tại hà nội
Gửi bình luận
Công ty Cổ phần Bio - Pham tuyển nhân viên kế toán thuế Mô tả công việc kế toán thuế tổng hợp: - Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,… - Lập các báo cáo thuế. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty. -Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công ...
Đọc thêm