Bạn đang ở: Trang chủ > tính thuế gtgt
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ áp dụng tại điều 12 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT được tính theo phương pháp khấu trừ : 1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp...
Đọc thêm