Bạn đang ở: Trang chủ > tính giá thuế
Gửi bình luận
Quy định về giá tính thuế Hocketoanthue hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng. Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã c...
Đọc thêm