Bạn đang ở: Trang chủ > tìm việc kế toán tại hà nội
Gửi bình luận
Công ty Cổ phần Bio - Pham tuyển nhân viên kế toán thuế Mô tả công việc kế toán thuế tổng hợp: - Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,… - Lập các báo cáo thuế. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty. -Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Công ty cổ phần đầu tư Trúc Bạch tuyển kế toán thuế Mô tả công việc: - Thực hiện các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo định kỳ hàng quý, năm. - Hạch toán rà soát, kiểm soát các nghiệp vụ phần hành về tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, doanh thu, chi phí, nhật xuất tồn hàng hóa, việc phân bổ chi phí và tập hợp chi phí cho từng khoản. - Câp nhật các văn bản pháp luật liên quan đến ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Công ty TNHH Nội thất Zip Tuyển Nhân viên kế toán tổng hợp Chức vụ:        Nhân viên Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Địa điểm làm việc:   Hà Nội Mức lương:    Thỏa thuận Mô tả công việc của nhân viên kế toán tổng hợp - Chịu trách nhiệm toàn bộ về tất cả hoạt động kế toán của Công ty : hạch toán kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quản lý, cân đối tài chính, lập báo cáo tài chín...
Đọc thêm