Bạn đang ở: Trang chủ > thue thu nhap doanh nghiep sua doi
Gửi bình luận
Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 và lợi ích đối với doanh nghiệp Việc áp dụng thuế suất riêng đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là một bước đột phá của dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi được Chính phủ trình ra Quốc hội lần này. Vậy Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế TNDN mà Chính phủ sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp này có giải quyết được những yêu cầu...
Đọc thêm