Bạn đang ở: Trang chủ > thue thu nhap doanh nghiep
Gửi bình luận
Đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp Trước khi tìm hiểu đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Hay có nghĩa là nó đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh hàng hóa dịch vụ sau khi đã trừ tri các khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 và lợi ích đối với doanh nghiệp Việc áp dụng thuế suất riêng đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là một bước đột phá của dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi được Chính phủ trình ra Quốc hội lần này. Vậy Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế TNDN mà Chính phủ sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp này có giải quyết được những yêu cầu...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Cứu kẻ đáng sống Không như giảm thuế giá trị gia tăng, giảm thuế thu nhập sẽ chỉ tác động đến sản phẩm trung gian do vậy tác động tới thị trường sẽ lâu hơn. Chiều 21/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân với tỷ lệ tán thành trên 95% đại biểu có mặt. Mức giảm 30% với số thuế thu nh...
Đọc thêm