Bạn đang ở: Trang chủ > Thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%
Gửi bình luận
Thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% Hocketoanthue.org hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng đối với thuế suất thuế GTGT 0% 1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại...
Đọc thêm