Bạn đang ở: Trang chủ > thuế gtgt là gì
Gửi bình luận
Thuế giá trị gia tăng là gì ? Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong lưu thông hàng hoá 1. Khái niệm thuế giá trị gia tăng là gì ? Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added...
Đọc thêm