Bạn đang ở: Trang chủ > thuế gtgt là gì
Gửi bình luận
Thuế giá trị gia tăng là gì ? Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong lưu thông hàng hoá 1. Khái niệm thuế giá trị gia tăng là gì ? Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added...
Đọc thêm

Website cung cấp chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán thuế
TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI
Chuyên dạy học kế toán thuế tổng hợp thực hành thực tế
Website: hocketoanthue.org