Bạn đang ở: Trang chủ > thu tuc nop thue thu nhap doanh nghiep
Gửi bình luận
Thủ tục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tổ chức trong nước Hướng dẫn thủ tục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các tổ chức trong nước như sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp được nộp bằng Đồng Việt Nam, cơ sở kinh doanh thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 1. Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý theo Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo số thuế cơ quan thuế ấn định đầy đủ...
Đọc thêm