Bạn đang ở: Trang chủ > tai sao phai nop thue thu nhap doanh nghiep
Gửi bình luận
Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp là gì và vì sao cần phải có thuế TNDN 1. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ?      Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/5/1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 thay cho ...
Đọc thêm