Bạn đang ở: Trang chủ > số liệu kế toán
Gửi bình luận
Việc kiểm tra số liệu là yêu cầu tất yếu khách quan của kế toán. Vậy làm thế nào để kiểm tra số liệu kế toán một cách hiệu quả nhất, chính xác nhất? Mình xin tổng hợp một số phương pháp kiểm tra số liệu hiệu quả nhất 1. Bảng cân đối số dư và số phát sinh - Là phương pháp kỹ thuật dùng để kiểm tra tổng quát số liệu kế toán đã ghi trên các tài khoản được xây dựng trên 2 cơ sở: Tổng cộng số dư bên...
Đọc thêm