Bạn đang ở: Trang chủ > phan mem thue QTTNCN
Gửi bình luận
Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 3.0.4 Phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN  3.0.4(QTTNCN): + Cập nhật sửa lỗi chức năng “Hỗ trợ in thông tin QT thuế cho cá nhân” không tự động tổng hợp thông tin cá nhân. + Cập nhật sửa lỗi khi in tờ khai 09/KK-TNCN chỉ tiêu [32], [38] sai so với số liệu NNT kê khai trên công cụ khi TNCT của NNT lớn hõn 200.000.000 và có các khoản đó...
Đọc thêm