Bạn đang ở: Trang chủ > phan mem ho tro quyet toan thue
Gửi bình luận
Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 3.0.4 Phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN  3.0.4(QTTNCN): + Cập nhật sửa lỗi chức năng “Hỗ trợ in thông tin QT thuế cho cá nhân” không tự động tổng hợp thông tin cá nhân. + Cập nhật sửa lỗi khi in tờ khai 09/KK-TNCN chỉ tiêu [32], [38] sai so với số liệu NNT kê khai trên công cụ khi TNCT của NNT lớn hõn 200.000.000 và có các khoản đó...
Đọc thêm