Bạn đang ở: Trang chủ > nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Gửi bình luận
Thủ tục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tổ chức trong nước Hướng dẫn thủ tục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các tổ chức trong nước như sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp được nộp bằng Đồng Việt Nam, cơ sở kinh doanh thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 1. Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý theo Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo số thuế cơ quan thuế ấn định đầy đủ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam ; b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doan...
Đọc thêm