Bạn đang ở: Trang chủ > mau to khai thue tndn
Gửi bình luận
Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 Dựa trên mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________ Mẫu số: 05/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) TỜ KH...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Download mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT số 60/2007/TT-BTC Mẫu số: 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/TT-BTC ngày  14/07/2007 của  Bộ Tài chính)       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập t...
Đọc thêm