Bạn đang ở: Trang chủ > mau to khai thue gia tri gia tang
Gửi bình luận
Mẫu tờ khai thuế gtgt tham khảo Mẫu số 01/GTGT : Tờ khai thuế giá trị gia tăng - Kế toán thuế (Mẫu tờ khai thuế gtgt Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính)   Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- ...
Đọc thêm

Website cung cấp chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán thuế
TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI
Chuyên dạy học kế toán thuế tổng hợp thực hành thực tế
Website: hocketoanthue.org