Bạn đang ở: Trang chủ > lập tờ khai quyết toán thuế
Gửi bình luận
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN – MẪU 03/TNDN hocketoanthue xin hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN 1. Xác định lợi nhuận (lỗ) theo Báo cáo tài chính: - Xác định lợi nhuận (lỗ) trước thuế ghi nhận theo Báo cáo tài chính – phần A Tờ khai quyết toán thuế: - Khai phụ lục 03-1A, 03-1B, 03-1C ghi Kết quả kinh doanh theo Báo cáo Tài chính: - Mẫu 03-1A:Dành cho các DN t...
Đọc thêm