Bạn đang ở: Trang chủ > khấu trừ thuế gtgt đầu vào
Gửi bình luận
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu có nội dung như sau: 1. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. Trường hợp hàng hoá có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hoá trong quá trình vậ...
Đọc thêm