Bạn đang ở: Trang chủ > khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Gửi bình luận
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như thế nào? Hướng dẫn khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. Trường...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng Cách tính Thuế giá trị gia tăng được tính theo 2 phương pháp đầu tiền chúng ta cần biết phương pháp 1: Là phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu có nội dung như sau: 1. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. Trường hợp hàng hoá có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hoá trong quá trình vậ...
Đọc thêm