Bạn đang ở: Trang chủ > khai thuế giá trị gia tăng
Gửi bình luận
Cách khai thuế giá trị gia tăng Hocketoanthue hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh thuộc cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT cho cả đơ...
Đọc thêm