Bạn đang ở: Trang chủ > ke toan thue thu nhap doanh nghiep
Gửi bình luận
Tài liệu giáo trình kế toán thuế tndn dành cho người mới học kế toán thuế Giáo trình kế toán thuế tndn gồm các phần sau: Nắm được các chi phí được coi là hợp lý khi xác định thuế TNDN phải nộp. Nắm được các xác định thu nhập chịu thuế và doanh thu và thu nhập chịu thuế khác. Nắm được chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Nắm được kê khai nộp thuế, quyết toán T...
Đọc thêm