Bạn đang ở: Trang chủ > kê khai thuế môn bài 2014
Gửi bình luận
Hướng dẫn kê khai, nộp thuế môn bài năm 2014 Năm 2014 sắp đến và việc nộp thuế môn bài là việc bắt buộc phải làm đối với doanh nghiệp. Sau đây Trung tâm kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn kê khai, nộp thuế môn bài năm 2014 cho doanh nghiệp Đặc biệt lưu ý: Hạn nộp thuế môn bài là ngày 30/1/2014 Quy định về các bậc thuế môn bài 2014 như sau: BẬC THUẾ MÔN BÀI VỐN ĐĂNG KÝ MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM ...
Đọc thêm