Bạn đang ở: Trang chủ > giảm trừ gia cảnh
Gửi bình luận
Giảm trừ gia cảnh là gì và mức giảm trừ gia cảnh năm 2013 được tính như thế nào Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ được tính giảm trừ gia cảnh một lần vào...
Đọc thêm