Bạn đang ở: Trang chủ > Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng trao đổi
Gửi bình luận
Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng trao đổi, biếu tặng Hocketoanthue hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này. Ví dụ 17: Đơn vị ...
Đọc thêm