Bạn đang ở: Trang chủ > Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng mua bán
Gửi bình luận
Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng mua bán Hocketoanthue hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng ối với hàng mua bán 1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã ...
Đọc thêm