Bạn đang ở: Trang chủ > download phan mem htkk 3.1.7
Gửi bình luận
Dowload phần mềm HTKK 3.1.7 và hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế Năm 2013 bắt đầu kê khai thuế theo quý để hỗ trợ việc kê khai được thuận tiện Tổng cục thuế thông báo nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.6 lên phần mềm htkk 3.1.7 Việc kê khai thuế trên phần mềm htkk 3.1.7 và ứng dụng iHTKK 2.2.11 bắt đầu thực hiện từ ngày 08/8/2013 Link tải phần mềm htkk 3.1.7 và hướng dẫn sử...
Đọc thêm