Bạn đang ở: Trang chủ > doi tuong mien giam thue mon bai
Gửi bình luận
Các đối tượng được miễn giảm thuế môn bài Các đối tượng được tạm thời miễn thuế môn bài: Hộ sản xuất muối, điểm bưu điện văn hóa xã; các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công văn số 237/CP-KTTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế môn bài đối với báo chí. Tổ dịch vụ, cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh thuộc HTX hoạt động dịch vụ, kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các...
Đọc thêm