Bạn đang ở: Trang chủ > dac diem cua thue thu nhap doanh nghiep
Gửi bình luận
Đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp Trước khi tìm hiểu đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Hay có nghĩa là nó đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh hàng hóa dịch vụ sau khi đã trừ tri các khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập...
Đọc thêm