Bạn đang ở: Trang chủ > chinh sach thue mon bai
Gửi bình luận
Cập nhật chính sách thuế môn bài năm 2013 Ngày 6-12-2012, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4367/TCT-CS về việc thu thuế môn bài năm 2013. Theo đó, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tiếp tục thực hiện bậc thuế môn bài đã xác định khi lập bộ thuế môn bài năm 2012 để thu thuế môn bài năm 2013. Chính sách thuế môn bài năm 2013 được quy định: Như vậy, trong năm 2013, đối với hộ kinh doanh, cá n...
Đọc thêm