Bạn đang ở: Trang chủ > but toan khau tru thue gtgt
Gửi bình luận
BÚT TOÁN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT CUỐI KỲ Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Do đó, tại các doanh nghiệp thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, vào thời điểm cuối kỳ (tháng, quý) sẽ phải thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT đầu ra và đầu vào. Bút toán kết chuyển th...
Đọc thêm