Bạn đang ở: Trang chủ > Biên bản thanh lý TSCĐ
Gửi bình luận
Hạch toán chi tiết TSCĐ TSCĐ KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP biến động chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trong doanh nghiệp. TSCĐ trong doanh nghiệp biến động do nhiều nguyên nhân, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào đều phải có chứng từ hợp lý, hợp lệ chứng minh cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành hệ thống chứng từ này gồm: - Biên bản giao nhận TSCĐ (Mẫu số 01 - TSCĐ): Biên bản này nhằm ...
Đọc thêm