Bạn đang ở: Trang chủ > bai tap dinh khoan ke toan thue
Gửi bình luận
Bài tập định khoản nghiệp vụ kế toán thuế có lời giải Bài tập này dành cho sinh viên mới bắt đầu học kế toán thuế. Bài tập giúp các bạn vững nghiệp vụ về thuế Bài tập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: A.  Đối với công ty tính thuế GTGT trực tiếp Bài tập số 1.   Hạch toán thuế GTGT của doanh thu bán hàng 120.000đ, giá vốn hàng bán là 90.000.000đ, thuế suất thuế GTGT là 10%. Bài tậ...
Đọc thêm