Bạn đang ở: Trang chủ > bac thue mon bai 2013
Gửi bình luận
Các bậc thuế môn bài năm 2013 Trước khi tìm hiểu các bậc thuế môn bài bạn nên biết: Thuế môn bài Là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Mức nộp thuế môn bài của các tổ chức kinh doanh và các bậc thuế môn bài  năm 2013 Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân,...
Đọc thêm