Sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Nguyên lý kế toán > Sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán

Sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán

Sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán

CHƯƠNG IV – SỔ KẾ TOÁN

4.1.      Khái niệm sổ kế toán:

Là phương tiện để ghi chép một cách có hệ thống các nghiệp vụ Kế toán tài chính phát sinh theo thời gian cũng như theo đối tượng.

Đối với công tác Kế toán, việc quan trọng nhất phải hiểu sổ sách để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ phát sinh, nó là nguồn số liệu quan trọng nhất nhằm phục vụ cho công việc lập Báo cáo tài chính.

4.2.      Quy trình ghi sổ kế toán

Quy trình Kế toán trên sổ bao gồm 4 công đoạn:

v  Mở sổ: Phải lựa chọn hình thức kế toán theo: Nhật ký sổ cái, Nhật ký chung, NKTK hoặc kế toán trên máy:

v  Ghi sổ: ghi các chứng từ kế toán vào các sổ thích hợp từng đối tượng kế toán

v  Sửa chữa sai sót: theo quy định

v  Khoá sổ:

*Tháng bắt đầu mở sổ: Khoá sổ 2 dòng

+ Dòng 1: Cộng phát sinh trong kỳ

+ Dòng 2: Số dư trong kỳ

*Tháng 2: Từ tháng thứ 2 trở đi bắt buộc phải khoá sổ 4 dòng

+ Dòng 1: Cộng phát sinh trong kỳ

+ Dòng 2: Số phát sinh tháng trước mang ra (dòng 1 trong tháng 1)

+ Dòng 3: Phát sinh luỹ kế đến tháng này (dòng 1 + dòng 2)

+ Dòng 4: Số dư đến tháng nay

 

Ví dụ: Tháng 1/2011

sổ kế toán

 

Ví dụ 2:  Tháng 2/2011

ví dụ sổ kế toán

 

4.3.      Phương pháp sửa chữa sai sót

Khi phát hiện sổ Kế toán ghi bằng tay mà có sai sót tuyệt đối không được tẩy xoá làm mất số liệu ghi sai, mà phải sửa chữa theo ba phương pháp sau đây:

Phương pháp cải chính

Là phương pháp trực tiếp thay thế phần giá trị sai bằng phần ghi đúng và thường áp dụng khi phần ghi sai phát hiện sớm trước khi cộng dồn số lượng hoặc chuyển sổ. Theo phương pháp này, KT dùng mực đỏ gạch ngang phần ghi sai và dùng mực thường ghi phần đúng vào khoảng trống phía trên bên cạnh ghi rõ họ và tên, chữ ký Kế toán trưởng.

Ví dụ:

 

Quy trình ghi sổ kế toán

 Phương pháp ghi bổ sung

Muốn bổ sung được Kế toán phải lập chứng từ ghi sổ bổ sung, phương pháp này chỉ áp dụng khi bỏ sót nghiệp vụ con số ghi thực tế và sai sót, phát hiện muộn khi đã cộng dòng số liệu. Thực tế phương pháp này KT bổ sung định khoản cùng quan hệ đối ứng với sự chênh lệch thiếu.

Ví dụ:  Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 7.500.000

Đúng                 Nợ TK 111        :   7.500.000

Có TK 112 :   7.500.000

Sai        Nợ TK 111       :   5.700.000

Có TK 112:   5.700.000

Ghi bổ sung

Nợ TK 111       :   1.800.000

Có TK 112:   1.800.000

(Tự lập chứng từ ghi sổ)

             Phương pháp ghi sổ âm (đỏ)

Được sử dụng khi cần sử dụng giảm (kể cả xoá đi toàn bộ) con số đã ghi. Trường hợp này dùng bút đỏ để ghi con số đó hoặc đặt con số cần ghi vào trong khung hoặc trong ngoặc kép để xoá đi các con số ghi sai, thừa, lệch.

Ví dụ:              Đúng   Nợ TK 111      : 7.500

Có TK 112    : 7.500

Sai       Nợ TK 111      : 7.600

Có TK 112  :  7.600

-  Điều chỉnh bút toán âm dùng bút đỏ ghi

ghi so ke toan nhu the nao

 

Ghi lại bút toán ngày bao nhiêu rồi điều chỉnh lại.

4.  Sửa chữa trên máy

-          Trường hợp ghi rõ trên máy tuỳ theo từng trường hợp cụ thể để áp dụng phương pháp sửa chữa. Nếu chưa in số thì sửa chữa trực tiếp trên máy, nếu sau khi in số thì sửa chữa theo ba phương pháp trên và đồng thời sửa chữa trên máy sau đó mới được in số.

-          Trường hợp phát hiện kế toán thiếu do sai sót trước khi làm báo cáo tài chính năm mà đã nộp cho cơ quan thuế thì phải sửa chữa kế toán của năm đó sau đó nộp lại Báo cáo tài chính.

-          Trường hợp phát hiện có sai sót nhưng không trọng yếu trên BCTC sau khi in số phải ghi chú vào dòng cuối của năm KT có bị sai sót đó.

Tìm trên google:

  • quy trinh ke toan
  • quy trinh ghi so ke toan


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé