Quy định về tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm mới nhất năm 2013 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kinh nghiệm làm kế toán thuế > Quy định về tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm mới nhất năm 2013

Quy định về tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm mới nhất năm 2013

Quy định về tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm mới nhất năm 2013

1.  Mức trích nộp

tỉ lệ trích nộp bảo hiểm mới nhất năm 2013

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm được thực hiện theo lộ trình như sau:

Năm

Doanh nghiệp (%)

Doanh nghiệp  (%)

Doanh nghiệp (%)

Người lao động (%)

Người lao động (%)

Người lao động (%)

Tổng cộng (%)

BHXH

BHYT

BHTN

BHXH

BHYT

BHTN

Từ 01/2010 – 12/2011

16

3

1

6

1,5

1

28,5

Từ 01/2012 – 12/2013

17

3

1

7

1,5

1

30,5

Từ 01/2014 trở đi

18

3

1

8

1,5

1

32,5

Như vậy, năm 2013 tổng mức trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn là 32,5%. Cụ thể:

‒                 BHXH 24%: doanh nghiệp đóng 17%, người lao động đóng 7%

‒                 BHYT 4,5%: doanh nghiệp đóng 3%, người lao động đóng 1,5%

‒                 BHTN 2%: doanh nghiệp đóng 1%, người lao động đóng 1%

‒                 KPCĐ 2%: doanh nghiệp đóng 2%

Mức trích nộp này sẽ thay đổi từ năm 2014.

2. Quy định trích nộp:

2.1.  Hàng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

2.2 . Đơn vị có trách nhiệm tự kê khai, tự trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

- Căn cứ để xác định số tiền phải nộp: là tiền lương, các khoản phụ cấp và mức đóng theo quy định.

- Chứng từ: bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu quy định tại Chế độ kế toán đang áp dụng tại đơn vị.

3. Mức xử phạt: 

Các trường hợp chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT do đó đều bị xử phạt, cụ thể:

3.1.  BHXH, BHTN: Từ tháng 01/2012, mức xử phạt là 14,2%/năm (1,183%/tháng). Mức xử phạt này thay đổi khi có thông báo của BHXH Việt Nam;

3.2.  BHYT: Mức xử phạt bằng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Từ ngày 01/12/2010 lãi suất cơ bản là 9%/năm (0,75%/tháng). Mức xử phạt này thay đổi khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay đổi lãi suất cơ bản.

Tham khảo thêm >> Cách tính thuế TNCN 2013 Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé