Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kê khai thuế giá trị gia tăng > Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định tại điều 10 của luật thuế GTGT như sau:

- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;
Tiền thuế GTGT phải nộp=Tiền thuế GTGT đầu ra – Tiền thuế GTGT đầu vào
Trong đó:
Thuế GTGT đầu vào là thuế ghi trên các hóa đơn GTGT khi DN đi mua vật tư, nguyên liệu , hàng hóa, dịch vụ về để SX hoặc bán ra,
Thuế GTGT đầu ra là thuế ghi trên hóa đơn khi DN bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng

Thuế GTGT đầu ra bằng (=) giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với (x) thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Ví dụ: Bạn mua 1 lô hang hóa trị giá 100.000.000 có thuế GTGT là 10.000.000đ. Nghĩa là bạn đã đưa tiền thuế GTGT này cho nhà cung cấp. Nhà cung cấp này đang giữ hộ tiền thuế của nhà nước
Bạn bán lô hàng đó với giá 130.000.000đ có thuế GTGT là 13.000.000đ. Nghĩa là bạn đã giữ hộ tiền thuế của khách hàng, và số tiền thuế này bạn sẽ phải nộp lại cho nhà nước.
Theo nguyên tắc khấu trừ, nên bạn sẽ chỉ phải nộp cho nhà nước bằng số thuế đầu ra trừ đi số thuế đầu vào. Vậy bạn phải nộp cho nhà nước tiền thuế GTGT là 3.000.000đ
- Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng;
Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế x thuế suất (Thuế suất là 0%; 5%. 10%)
- Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật này.

Phương pháp này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của  phương pháp khấu trừ thuế.

Mời bạn tham khảo thêm lớp học kế toán thuế tại kế toán hà nội >> Tại đâyHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé