Phần mềm HTKK 3.2.1 download cách sử dụng phần mềm « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Phần mềm kế toán thuế > Phần mềm HTKK 3.2.1 download cách sử dụng phần mềm

Phần mềm HTKK 3.2.1 download cách sử dụng phần mềm

Phần mềm HTKK 3.2.1 download cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai này

Theo thông báo của tổng cục thuế cập nhật mới nhất về phần mềm HTKK 3.2.1 và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm HTKK này

download phần mềm htkk 3.2.1

Mục đích của việc nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.1 này là:

Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.0, hỗ trợ tốt hơn cho NNT trong việc kê khai thuế đáp ứng quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1

Download phần mềm HTKK 3.2.1 tại link >>  HTKK 3.2.1Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé