Những sai sót thường gặp khi sử dụng hóa đơn « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kinh nghiệm làm kế toán thuế > Những sai sót thường gặp khi sử dụng hóa đơn

Những sai sót thường gặp khi sử dụng hóa đơn

Những sai sót thường gặp khi sử dụng hóa đơn

Khi viết hóa đơn kế toán thường hay gặp các sai sót khi viết hóa đơn, ghi sai hóa đơn, quên ghi ngày hóa đơn, ghi nhầm số tiền hoặc các tình huống khác đây là những sai sót thường gặp khi sử dụng hóa đơn mà kế toán nên biết để tránh nhé

sai sót thường gặp khi sử dụng hóa đơn
1. Cách viết hóa đơn
Quên ghi ngày hóa đơn.
Ghi sai thông tin người mua hàng.
Không gạch bỏ ô MST còn trống.
Số tiền bằng chữ không khớp với số tiền bằng số.
Không gạch bỏ nội dung còn trống trong phần diễn giải, số lượng, đơn giá, thành tiền.
Khi sai thuế suất thuế GTGT.
Không gạch bỏ ô thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.
Thiếu chữ ký người mua hàng.
Không đóng dấu tròn Công ty.
Không thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng hóa đơn.
Không xuất hoá đơn GTGT đối với Hàng hóa Xuất khẩu ,
Không xuất hoá đơn đối với doanh thu hàng uỷ thác xuất khẩu.
Không lót giấy carbon giữa các liên.
Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn.
Không lập báo cáo sử dụng hoá đơn theo định kỳ (Quý, năm) hoặc lập nhưng không đúng quy định.
2. Quản lý hóa đơn
Không thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng hóa đơn.
Không xuất hoá đơn GTGT đối với Hàng hóa Xuất khẩu ,
Không xuất hoá đơn đối với doanh thu hàng uỷ thác xuất khẩu.
Không lót giấy carbon giữa các liên.
Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn.
Không lập báo cáo sử dụng hoá đơn theo định kỳ (Quý, năm) hoặc lập nhưng không đúng quy định.Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé