Những sai sót cần tránh khi kê khai thuế năm 2014 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kinh nghiệm làm kế toán thuế > Những sai sót cần tránh khi kê khai thuế năm 2014

Những sai sót cần tránh khi kê khai thuế năm 2014

Những sai sót cần tránh khi kê khai thuế năm 2014

Luật thuế thay đổi thường xuyên và đối với kế toán mới vào làm chắc chắn không thể không mắc phải những sai sót khi làm tờ khai thuế

sai xót khi kê khai thuế

Sau đây là Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội sẽ tổng hợp lại một số sai sót cụ thể khi kê khai thuế:

Kê khai thuế GTGT hàng tháng

 • Thiếu chỉ tiêu 5 (dòng thuế GTGT được khấu trừ)
 • Nhầm lẫn giữa các dòng làm sai lệch nội dung của tờ khai.
 • Nhân viên kế toán làm cho nhiều công ty khác nhau, khi lập tờ khai bằng máy tính quên thay đổi mã số thuế, tên công ty, địa chỉ .... của công ty.
 • Gộp doanh thu và thuế đầu ra của nhiều thuế suất ghi chung vào một dòng
 • Không tính gộp cả doanh thu của HHDV không chịu thuế GTGT vào chỉ tiêu 1.
 • Cấn trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.
 • Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.
 • Kê khai khấu trừ 3% đối với hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT, hoặc hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng mua về không phải để bán ra.
 • Không tách riêng bảng kê Hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng được khấu trừ tỷ lệ 3% . Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng đã chặn trừ tại nguồn :
 • Hàng tháng đã chặn trừ thuế thu nhập của người lao động nhưng chiếm dụng không kê khai và nộp vào ngân sách kịp thời đúng theo qui định của pháp lệnh thuế thu nhập.
 • Những đơn vị có nộp thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài, không lập riêng tờ khai hoặc đã kê khai lẫn lôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài.

Kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng năm :

 • Không chủ động kê khai đúng thời gian theo qui định của Luật thuế, bị cơ quan thuế nhắc nhở, xử phạt hành chính.
 •  Đơn vị tính: Nội dung số liệu không tương ứng với đơn vị tính đã ghi bên trên biểu mẫu.
 • Không ghi đầy đủ các khoản chi phí theo đúng mẫu qui định.

Quyết toán thuế giá trị gia tăng năm

 • Dòng thuế phải nộp ghi tổng số thuế đầu ra, và dòng thuế đã nộp ghi tổng thuế GTGT đầu vào.
 • Dòng thuế đã nộp năm quyết toán : Ghi sai là số đã nộp cho năm báo cáo (bao gồm cả thuế đã nộp vào tháng 1 năm sau nộp cho tháng 12 năm trước). Đúng ra là số đã thực nộp trong năm báo cáo (bao gồm những chứng từ nộp từ ngày 1/1 đến 31/12 của năm báo cáo, không phân biệt nộp cho năm báo cáo hay truy nộp cho các năm trước).

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán thuế, chưa biết làm tờ khai thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế mời bạn tham khảo thêm >> Lớp học kế toán thuế



Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé