Nguyên tắc khi định khoản kế toán « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Nguyên tắc khi định khoản kế toán

Nguyên tắc khi định khoản kế toán và mẹo định khoản kế toán hay cho người mới bắt đầu học nguyên lý kế toán

Các bạn mới học thực hành kế toán khi bắt đầu học phần định khoản kế toán cần nắm vững nguyên tắc khi định khoản kế toán.

nguyên tắc khi định khoản kế toán

-  Phải xác định Tài khoản ghi Nợ trước Tài khoản ghi Có sau, không được gộp các định khoản giản đơn thành định khoản phức tạp vì sẽ khó cho công tác kiểm tra, đối chiếu mà phân tích rõ ràng của KT. Có thể tách định khoản phức tạp thành định khoản giản đơn.

*Định khoản giản đơn chỉ liên quan đến hai Tài khoản

VD: Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Nợ TK 111

Có TK 112

*Định khoản phức tạp: Là định khoản có liên quan ít nhất đến ba Tài khoản

VD:  Mua hàng về nhập kho có thuế VAT 10%

Nợ TK 156

Nợ TK 1331

Có TK 331

VD:  Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Nợ TK 334

Có TK 3383 (BHXH) 6%

Có TK 3384 (BHYT) 1,5%

Có TK 3389 (BHTN)  1%

 Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé