Một số tình huống về hóa đơn gtgt năm 2014 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kinh nghiệm làm kế toán thuế > Một số tình huống về hóa đơn gtgt năm 2014

Một số tình huống về hóa đơn gtgt năm 2014

Một số tình huống về hóa đơn GTGT năm 2014 mà hoc ke toan thue tổng hợp lại và trả lại cho các bạn học viên kế toán đã hỏi

Chế độ hóa đơn, chứng từ lại được quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 với rất nhiều nội dung thay đổi : bỏ hóa đơn xuất khẩu, bổ sung quy định: doanh nghiệp mới thành lập trước khi sử dụng hóa đơn đặt in, tự in phải gửi thông báo cho cơ quan thuế, doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in phải gửi thông báo cho cơ quan thuế....

   Dưới đây là một số tình huống vướng mắc về hóa đơn, chứng từ mới nhất năm 2014:

Câu hỏi 1:

    Trường hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú thanh toán các hóa đơn GTGT của chi phí tiếp khách từ hai mươi triệu đồng trở lên bằng thẻ Visa/master mang tên chủ thẻ là tên Công ty thì có được chấp nhận là đủ điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT không?

Trả lời :

Công văn 239/TCT – CS ngày 17/1/2014 của Tổng cục thuế hướng dẫn như sau :

Trường hợp Công ty thanh toán các hóa đơn GTGT của chi phí tiếp khách từ hai mươi triệu đồng trở lên bằng thẻ Visa/master mang tên chủ thẻ là tên Công ty thì được chấp nhận là đủ điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT

Câu hỏi 2 :

   Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam có phải in liên 1 hóa đơn (vé) sử dụng cho hoạt động trông giữ xe không?

Trả lời :

Công văn số 494/TCT-CS ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Tổng cục thuế hướng dẫn như sau :

Tổng cục Thuế chấp thuận đề nghị của Tổng công ty không phải in liên 1 hóa đơn (vé) sử dụng cho hoạt động trông giữ xe, thay vào đó các Đội thu phí hàng ngày in bảng kê hóa đơn đã lập trong ngày và Tổng công ty phải lập bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập trong tháng. Bảng kê hóa đơn hàng tháng được lưu trữ và bảo quản như hóa đơn. Chi tiết mỗi số hóa đơn đã lập liên giao khách hàng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với đầy đủ các tiêu thức đã được đăng ký tại hóa đơn (vé) mẫu của Tổng công ty. Trên bảng kê phải có các tiêu thức: Tên đơn vị lập hóa đơn; Mã số thuế; Kỳ tính tiền phí dịch vụ; Ngày, tháng, năm lập bảng kê; Cộng số lượng hóa đơn trên một bảng kê.

Bảng kê nêu trên được lập hàng tháng, được in ra giấy để lưu trữ bảo quản hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử (Ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB) đĩa CD và DVD, đĩa cứng gắn ngoài, đĩa cứng gắn trong). Việc bảo quản, lưu trữ bảng kê thực hiện theo quy định hiện hành về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. Nếu lưu trữ bằng giấy thì bảng kê phải có đầy đủ tên, chữ ký người lập bảng kê; tên, chữ ký thủ trưởng đơn vị, dấu đơn vị. Nếu lưu trữ bằng phương tiện điện tử thì bảng kê phải có chữ ký điện tử của đơn vị và nội dung bảng kê phải đảm bảo có thể truy cập kết xuất và in ra giấy khi cần tham chiếu. Tổng công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ thông tin trên bảng kê hóa đơn đã lập trong ngày, trong tháng và phải đảm bảo lưu trữ để cung cấp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu.

Câu 3 :

    Trường hợp của Công ty TNHH dệt và định hình Texina Việt Nam là Công ty TNHH có 396 hóa đơn mua vào ghi thiếu cụm từ “TNHH” tại tiêu thức “tên người mua” thì hóa đơn này xử lý như thế nào?

Trả lời :

Công văn số 1146/TCT-CS ngày 10 tháng 04 năm 2014 của Tổng Cục thuế hướng dẫn như sau :

Trường hợp của Công ty TNHH dệt và định hình Texina Việt Nam là Công ty TNHH có hóa đơn mua vào ghi thiếu cụm từ “TNHH” tại tiêu thức “tên người mua”, sai sót này không làm ảnh hưởng đến doanh thu và số thuế GTGT. Để đơn giản thủ tục hành chính cho Công ty thì Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Công ty lập hóa đơn điều chỉnh sai sót kèm bảng kê các hóa đơn lập sai. Công ty phải cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tiêu thức khác.

Câu 4 :

   Các chi nhánh của ngân hàng Agribank (CN) chuyển đổi MST của CN theo MST của Hội sở chính thì việc sử dụng hóa đơn chứng từ khi thông báo phát hành hóa đơn chưa có hiệu lực sẽ như thế nào?

Trả lời :

Công văn 969/TCT-DNL ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Tổng cục thuế hướng dẫn :

Để đảm bảo hoạt động của Ngân hàng không bị gián đoạn, Tổng cục Thuế chấp thuận cho chi nhánh Agribank được sử dụng hóa đơn chứng từ theo MST mới trong thời gian chi nhánh Agribank thực hiện thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế quản lý.

Đối với các hóa đơn mang mã số thuế cũ Ngân hàng đã sử dụng trong thời gian thực hiện thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế thì được chấp nhận là hợp lệ.Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé