Mẫu tờ khai thuế gtgt hàng tháng « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Mẫu tờ khai thuế gtgt hàng tháng

Mẫu tờ khai thuế gtgt hàng tháng năm 2013 và hướng dẫn cách làm tờ khai thuế giá trị gia tăng

Hàng tháng doanh nghiệp đều phải nộp tờ khai thuế gtgt hàng tháng trên mẫu tờ khai thuế gtgt hàng tháng để làm

mẫu tờ khai thuế gtgt hàng tháng

Tham khảo thêm >> Cách làm báo cáo thuế hàng tháng

Mẫu tờ khai thuế gtgt hàng tháng bao gồm:

-         Phụ lục 01-1/GTGT bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra

-         Phục lục 01-2/GTGT bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào

-         Các phụ lục khác

Trung tâm kế toán hà nội đưa ra báo cáo thuế giá trị gia tăng bao gồm:

-         Đây là hồ sơ khai thuế mà hàng tháng nhất định phải nộp dù là không phát sinh khoản nào.

-         Thuế GTGT bao gồm các tờ khai sau:

-         + Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT;

-         + Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT;

-         + Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT;

-         + Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-KHBS;

-         + Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT;

-         + Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT (nếu có)

-         Chú ý: 

-         + Các tờ khai trên kế toán làm theo mẫu tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính

-         + Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ theo mẫu số 03/GTGT (ban hành kèm theo theo Thông tư số 06 /2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính

 Công cụ kê khai thuế là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế : Tải phần mềm htkk 3.1.6 (Mới nhất hiện nay)

Tìm trên google:

  • tải phần mềm htkk 3 1 7


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé