Mẫu phiếu thu mẫu số 01- TT « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Mẫu phiếu thu mẫu số 01- TT

Mẫu phiếu thu mẫu số 01- TT

Mẫu Phiếu Thu - Mẫu số: 01 - TT

Phiếu thu được lập để xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan

Trung tâm kế toán hà nội chia sẻ Mẫu phiếu thu theo QĐ 48 như sau các bạn có thể copy vào word là sử đụng được

 

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số: ...........Số: .........................

Nợ: .........................

Có: .........................

Họ và tên người nôp tiền: ....................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

Lý do nộp: ........................................................................................................

Số tiền: ....................................................(Viết bằng chữ): ................................

.......................................................................................................................

Kèm theo: ............................Chứng từ gốc.

Ngày ...tháng ...năm ...

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): .............................................................................

+ Số tiền quy đổi: .........................................................................................................

Xem thêm >> Hướng dẫn cách ghi phiếu thuHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé