Không nộp báo cáo tài chính phạt tiền lên tới 20 triệu đồng « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Báo cáo tài chính > Không nộp báo cáo tài chính phạt tiền lên tới 20 triệu đồng

Không nộp báo cáo tài chính phạt tiền lên tới 20 triệu đồng

Không nộp báo cáo tài chính phạt tiền lên tới 20 triệu đồng từ 5/9/2013

Không nộp báo báo tài chính phạt tiền lên tới 10.000.000 ĐẾN 20.000.000 cao gấp gần 3 lần mức phạt cũ ( từ 3.000.000 đến 7.000.000)

Ngày 19/07/2013 Chính phủ ban hành nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2013 và thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Bài trước các bạn đã được hướng dẫn lập báo cáo tài chính thì bài này công ty kế toán hà nội cũng chia sẻ với các bạn về nghị định mới về việc nộp chậm và không nộp báo cáo tài chính để kế toán biết còn tránh nhé

Tại điều 8 của nghị định 79/2013/NĐ-CP Vi phạm quy định về thi hạn báo cáo thống kê, nộp chậm báo cáo tài chính và không nộp báo cáo tài chính.

1. Cảnh cáo đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định dưới 05 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kế, báo cáo tài chính năm.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 05 ngày đến dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; từ 10 ngày đến dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

3. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

4. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 30 ngày đến 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

5. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính.

Hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính là sau 15 ngày so với chế độ quy định đối với báo cáo thống kê tháng, sau 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, sau 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm mà chưa gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền.

 Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính hay muốn nâng cao trình độ cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp mời bạn tham khảo thêm khóa >> Học báo cáo tài chínhHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé