Khi nào cá nhân phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thuế thu nhập cá nhân > Khi nào cá nhân phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi nào cá nhân phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi nào cá nhân phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Vậy khi nào các cá nhân phải làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân lên cơ quan thuế?

Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp hoặc có yêu cầu hoàn thuế nộp thừa

 • Các cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất một nơi tại một cơ quan chi trả trong cả năm quyết toán thì uỷ quyền cho cơ quan chi trả theo mẫu 04-2/TNCN, cơ quan chi trả sẽ chịu trách nhiệm tiến hành quyết toán thuế cho từng cá nhân đó và chịu trách nhiệm về việc nộp thêm hoặc trả lại thuế cho các cá nhân. Cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thì không được uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và huỷ chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

Các cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên trong năm quyết toán thì phải tự quyết toán thuế.

 • Cá nhân có thu nhập phải cộng tổng tất cả thu nhập trong năm đó ở các nơi khác nhau và chia cho 12 tháng, sau đó tính laị thuế TNCN phải nộp theo mức luỹ tiến từng phần của mỗi tháng, nhân với 12 tháng, trừ đi số thuế đã tạm nộp trong năm (kể cả theo biểu luỹ tiến hoặc 10%), số còn lại là số phải nộp thêm hoặc số được hoàn.

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN:

 • Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN và các phụ lục kèm theo
 • Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong kỳ, việc kê khai căn cứ các chứng từ khấu trừ thuế do đơn vị chi trả cấp;

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập mà cá nhân có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng và đăng ký giảm trừ gia cảnh cùng với các chứng từ khấu trừ thuế ở nơi khác;
 • Nếu cá nhân đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một tổ chức trả thu nhập thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó;
 • Nếu cá nhân chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở tổ chức trả thu nhập thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện từ ngày 1/1 đến 31/3 năm sau

Quy trình khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Tập hợp các chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ các tổ chức chi trả thu nhập
 • Vào kê khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK hoặc TNCN
 • Kết xuất tờ khai ra file để gửi lên cơ quan thuế qua mạng: Vào trang www.tncnonline.com.vn, vào mục “Quyết toán thuế” và làm theo hướng dẫn.
 • In tờ khai ra và nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.
 • Nộp bổ sung thuế TNCN nếu phát sinh số thuế phải nộp, chậm nhất là 31/3 năm sau
 • Cơ quan thuế sẽ nhận hồ sơ và làm thủ tục hoàn thuế (nếu người nộp  thuế có số thuế được hoàn).

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Khai giảng thường xuyên lớp học thực hành kế toán thuế trên chứng từ thực tế

Ms Nhung: 0988 043 053Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé