Hướng dẫn kê khai thuế môn bài 2013 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kê khai thuế môn bài > Hướng dẫn kê khai thuế môn bài 2013

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài 2013

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2013

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài 2013

Trước hết cần biết những điểm mới về thuế môn bài năm 2013:

► Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh trong năm 2013 nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

► Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm 2013 nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

► Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan  đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm 2013 thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm 2013 theo mẫu số 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/12/2011 của Bộ Tài Chính), thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

- Mức thuế môn bài phải nộp vẫn được thực hiện theo các bậc sau:

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm
- Bậc 1
- Bậc 2
- Bậc 3
- Bậc 4
Trên 10 tỷ
Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
Dưới 2 tỷ
3.000.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

Vốn đăng ký kinh doanh được xác định như sau:
+ Đối với Doanh nghiệp nhà nước là vốn điều lệ.
+ Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là vốn đầu tư.
+ Đối với Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.
+ Đối với DNTN là vốn đầu tư.

- Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký: 1.000.000đ
- Các doanh nghiệp thành viên hạch toán toàn ngành: 2.000.000 đ

- Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trước 31/12/2012 đã khai thuế môn bài khi bắt đầu hoạt động và năm 2013 không thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải làm tờ khai thuế môn bài mà chỉ nộp thuế môn bài vào NSNN theo quy định. Trường hợp có thay đổi về mức thuế môn bài thì các doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập:

+ Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 thì phải nộp 100% mức thuế môn bài theo quy định ở bảng trên

+ Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 thì phải nộp 50% mức thuế môn bài

Lưu ý:
- Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (đối với trường hợp có thay đổi mức thuế môn bài) của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Doanh nghiệp.

- Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (đối với trường hợp có thay đổi mức thuế môn bài) của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

- Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài (trường hợp phải nộp tờ khai) và nộp thuế môn bài năm 2013 chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2013.

Hồ sơ kê khai thuế môn bài:

Làm tờ khai theo mẫu 01/MBAI ( theo thông tư 28/2011)  và nôp tiền theo mẫu C1-02/NS ( Thông Tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011)

Tải thêm >> Mẫu tờ khai thuế môn bài 2013

Tìm trên google:

  • cách tính thue mon bai
  • mẫu tờ khai thuế môn bài 2013
  • tờ khai thuế môn bài 2013
  • thuế môn bài 2013
  • hướng dẫn kê khai thuế môn bài
  • ke khai thue mon bai 2013
  • hướng dẫn kê khai thuế môn bài 2013
  • hương dan khai thue mon bai


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé